Élő Rózsafüzér

Google PlusFacebook

2. szakasz

Csillaghegy – Káposztásmegyer – Fót  Mogyoród

Érintett helyek

Csillaghegyi Jézus Szíve-templom (közismert nevén: Csillaghegyi templom)

Elérhetőség: 1039 Budapest, Lehel u. 14., http://www.isten-ember-vilag.hu/webplebania

Csillaghegy temploma 1928-ban épült, és filiaként Békásmegyerhez tartozott. 1930-ban önálló lelkészséggé vált, majd 1935-től lett plébánia.

Rómaifürdői Karácsonyi Kis Jézus-templom

Elérhetőség: 1031 Zaránd u. 35., http://romai.plebania.hu

A területén fakadó forrásokat már a rómaiak is ismerték. Innen látták el aquaeductuson vízzel Aquincumot. Mátyás király idejében kórház állt itt. A forrásokból táplált patak lôpormalmokat hajtott. A terület a középkorban Pázmándok néven királyi birtok volt. Az elsô világháború után benépesült a vidék. Az itt tanító hitoktatók látták el a híveket, akik lelkes összefogással megvásárolták a Zaránd u. 35. sz. alatti telket és a rajta levô épületet. Ebbôl alakították ki 1918-ban a 87 m2-es kápolnát és a lelkészlakot. 1919-ben az Óbudai Fôplébánia területébôl kihasítva plébániai rangra emelik. 1935-tôl azonban terület elcsatolás miatt plébániai rangját elveszítve, önálló lelkészségként szerepel 1996-ig, amikortól ismét plébánia. 1989-ben a hívek lebontották a kápolnát, helyén új templomot építettek (200 m2).

Újpesti Egek Királynéja-templom

Elérhetőség: 1042 Szent István tér 13., http://www.egekkiralyneja.hu

Újpest első telepesei katolikusok voltak, s 1845-ig Dunakeszi filiájaként szerepelt. 1845-ben a fóti plébániához csatolták.

Peitler Antal József váci püspök végül 1870 februárjában az újpesti egyházközséget önálló lelkészséggé tette, s Illek Vince káplánt bízta meg, hogy a lelkészséget plébániává szervezze. 1875-ben lett Újpest önálló plébánia, első plébánosa pedig Illek Vince, 1875-tôl 1905-ben történt haláláig. A plébánia épülete 1873-ben készült, s vele együtt egy iskolaépület is. A plébániatemplom 1875 és 1881 között épült föl, s az „Egek Királynéja” elnevezést kapta. Késôbb épült meg a torony és a két mellékhajó, még az első világháború előtt. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

Újpest-Kertvárosi Szent István-templom

Elérhetőség:  Budapest, IV. ker. Rákóczi tér 4-8., http://www.ujpestkertvaros.hu

Az 1920-as évek végén Újpesten már több mint 40 ezer katolikus élt. Dr. Hanauer Á. István váci püspök szorgalmazta egy új templom építését. Gróf Károlyi László 600 négyszögöl telket adományozott és Csík József apát-plébános gyűjtést indított az új templom építéséhez. 1936-ban készült el az elsô terv és 1940-ben a püspök újra szorgalmazta az építést. 1942. szeptember l2-én volt az alapkôletétel. 1944-ben a magyarországi harcok miatt az építkezés megakadt. Budapest ostroma után a hívek támogatás nélkül, saját erôbôl folytatták az építkezést. Az új, neoromán stílusú templom 1946-ra épült fel. Hossza: 40 m. Szélessége: 22 m. Magassága: 20 m. A 40 m magas toronyban egyetlen harang van a 118 kg-os „József” harang, amely Pétery József püspök úr iránti tiszteletbôl viseli nevét. Az új templom Szent István királyról kapta a nevét. A fôplébániáról káplán járt ki misézni. 1946-ban a kertvárosi hívek papot kértek. 1947. január l-jén a templom önálló plébánia rangot kapott és Pétery József püspök úr Brunáry Ferencet nevezte ki elsô plébánosnak. A templom alatt kriptatemetô van. Az 1960-as évek elején felszámolták a régi pesti temetôt, innen kerültek sokan örök nyugalomra ebben a kriptában. A temetô keresztjét a templom homlokzata elôtt állították fel. 1971–1975-ig felépült az új, kétszintes plébániaépület a megfelelô nagyságú, új hittanteremmel. 1991-ben a kiszolgált régi harmónium helyett új villanyorgonát állítottak a kóruson. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétôl az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

Újpest–Káposztásmegyeri Szentháromság-templom (közismert nevén: Káposztásmegyeri templom)

Elérhetőség: 1046 Budapest, Tóth Aladár u. 2.

1991-1995 között épült a templomház, amely egy nagyteremből (vasárnapi misék), egy szentségi kápolnából, 5 hittanteremből, a 2 atya lakásából, a 3 szociális testvér lakásából, az urnatemetőből, a tornateremből és még több helyiségből áll.

Alagimajor

Az alagimajori romtemplomnak mind a szentélye, mind pedig a külső része, kör alakú. A templom a XII.-XIV században épült. Nagyon szép környezetben, füves-fás réten helyezkedik el a nemrég restaurált együttes. Néhány száz méterre a romtemplomtól található a Kis Szent Teréz szobor (közvetlenül az autópálya mellett, mely a zajvédő falon nyíló ajtón át érhető el).

Csatlakozási pontok

Csatlakozási pontok

 

Fóti Szeplőtelen Fogantatás-templom

Elérhetőség: 2151 Fót, Vörösmarty u.2.  web: www.fot.vaciegyhazmegye.hu

1845-ben gróf Károlyi István olyan templomot kívánt építtetni, amely egyben a család temetkezési helyéül is szolgálhat majd. A tervek elkészítésére Ybl Miklóst kérte fel. A templom 1855-re épült fel. A Vigadó mellett a fóti Szeplőtelen Fogantatás templom a magyar romantika legjelentősebb alkotása. A négytornyos, háromhajós építmény két, egymás fölé épített templomból áll. A homlokzaton a Szeplőtlen Szűz 3 méter magas szobra látható. A templom három hajója közül a középső mennyezete kazettás, aranyozott gerendázattal készült. A két oldalhajó egy-egy mellékoltárhoz vezet. A bal oldali oltárkép a sárkánnyal viaskodó Szent Györgyöt, a jobb oldali Szent Franciskát ábrázolja. A hagyomány szerint ez utóbbin a festő, Karl Blaas, gróf Károlyi Istvánt és családját örökítette meg. A főoltár képe Szeplőtelen Szűz Máriát ábrázolja. Lent, az altemplomban található Károlyi István és családtagjainak a sírhelye. Gaetano Bianchini egyedülálló márványberakásos intarziája díszíti a sírkápolna szentélyében álló fekete márványoltárt; ez a templom művészileg legértékesebb alkotása. A jobb oldali torony alatt lévő kápolnában van Szent Lucentius vértanú ereklyéje. Egyházi tekintetben a templomnak ez a legnagyobb kincse. A vértanú földi maradványait IX. Pius pápa ajándékozta a templomnak.

A Szeplőtelen Fogantatás dogmájának 1854-es kihirdetése után a világon először ezt a templomot nevezték el a Szeplőtelen Fogantatásról.

Fejlesztő: Megaweb    Powered by GridGuyz